Ważniejsze audyty

miasto-wroclawMiasto Wrocław - oświetlenie uliczne i sygnalizacyjne - wykazane oszczędności - 2,8 mln zł  
placowki-i-biura-w-polscePlacówki i biura w Polsce - wykazane oszczędności -           820 tyś. zł
komenda-glowna-policji-w-warszawieKomenda Główna Policji w Warszawie - Wykazane roczne oszczędności-          80 911 zł
ug-olsztynUG Olsztyn - oświetlenie uliczne i obiekty komunalne wykazane oszczędności roczne-           85 462 zł
um-raciborz UM Racibórz - oświetlenie uliczne, wykazane oszczędności roczne-  62 575 zł
tramwaje-szczecinskie-sp-z-o-oTramwaje Szczecińskie sp. z o. o. Wykazane oszczędności roczne - 787 713  zł
urzad-miejski-w-stargardzie-szczecinskimUrząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim. Wykazane oszczędności - 27 117 zł
urzad-miasta-rypinUrząd Miasta Rypin. Wykazane roczne oszczędności -          59 952 zł
urzad-miejski-w-chelmzyUrząd Miejski w Chełmży. Wykazane oszczędności roczne - 46 474 zł
starostwo-powiatowe-w-aleksandrowie-kujawskimStarostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Wykazane oszczędności roczne - 40 018 zł
satarostwo-powiatowe-w-gizyckuSatarostwo Powiatowe w Giżycku. Wykazane oszczędności roczne -  27 221 zł
um-pszczynaUM Pszczyna - oświetlenie uliczne wykazane oszczędności roczne- 27 694 zł rocznie

Audyt dokumentacyjny efektywności wykorzystania energii elektrycznej

    - sprawdzenie parametrów umowy na dostawę energii elektrycznej,
    - analiza zużycia energii elektrycznej na podstawie faktur i rozliczeń z ostatnich 1-3 lat,
    - dobór najlepszej taryfy lub oferty na dostawę energii elektrycznej.


Audyt techniczny efektywności wykorzystania energii elektrycznej

    - wykonanie profilu zużycia energii elektrycznej w obiektach,
    - analiza i optymalizacja sieci i instalacji zasilających w obiektach (m.in. konfiguracja przyłączy
      liczba obwodów rozłożenie obciążenia, itd.),
    - analiza parametrów energii elektrycznej (m. in.: prądu, napięcia, mocy, ciągłości, itd.),
    - analiza możliwości zastosowania automatyki sterującej lub ocena istniejącej,
    - propozycja zmian w układzie zasilania, podłączenia urządzeń, wykorzystania automatyki
      sterującej.


Kompleksowa obsługa spraw związanych z dostawą energii elektrycznej

    - analiza i wyjaśnienie korespodencji z Zakładem Energetycznym,
    - przygotowanie propozycji odpowiedzi, pism, wniosków, itp.,
    - ocena propozycji współpracy, umów, ofert, rozliczeń, itp. przedstawionych przez
      Zakład Energetyczny,
    - analizy porównawcze i ekonomiczne propozycji współpracy, umów, ofert, rozliczeń,
      itp. zaproponowanych
      przez Zakład Energetyczny,
    - przygotowanie propozycji działań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii
      elektrycznej.


Prowadzenie w imieniu klienta spraw związanych
z rozliczeniem lub korzystaniem z energii elektrycznej

    - analiza sprawy, analiza dokumentów,
    - oszacowanie korekty rozliczeń lub wysokości bonifikaty,
    - sprawdzenie lub pomiar parametrów technicznych i jakościowych,
    - przygotowanie pism i dokumentów związanych ze sprawą,
    - prowadzenie w imieniu klienta negocjacji i wyjaśnień.


Planowanie zapotrzebowania na energię elektryczną

    - szacowanie zużycia energii elektrycznej i mocy dla planowanych urządzeń,
    - analiza systemu pracy urządzeń, analiza możliwości zastosowania automatyki
      sterującej pracą urządzeń,
    - analiza rozwiązań technicznych przyłączenia obiektów do sieci energetycznej,
    - obliczenie mocy zainstalowanej i umownej, zużycia energii czynnej i biernej,
      współczynników mocy, itd.
    - przygotowanie wniosków o warunki zasilania,
    - negocjacje w imieniu klienta i uzyskanie warunków przyłączenia i umów
      o przyłączenie.


Wykonanie projektu zasilania

    - zaprojektowanie linii i sieci zasilających obiekt,
    - zaprojektowanie instalacji wewnętrznych obiektu,
    - zaprojektowanie automatyki sterującej urządzeniami,
    - wykonanie niezbędnych uzgodnień,
    - przygotowanie kosztorysu.


Przygotowanie nowych lub weryfikacja gotowych kosztorysów na wykonanie zasilania

    - sprawdzenie lub przygotowanie zakresu rzeczowego kosztorysu inwestorskiego
      lub powykonawczego,
    - sprawdzenie lub przygotowanie poszczególnych pozycji kosztorysu,
    - sprawdzenie rodzaju i jakości materiałów i urządzeń użytych w realizacji
      inwestycji,
    - sprawdzenie kosztów poniesionych przy realizacji inwestycji.


Prowadzenie procesu inwestycyjnego przy realizacji zasilania obiektów i instalacji wewnętrznych

    - zaplanowanie realizacji inwestycji,
    - dobór najlepszej firmy wykonawczej do realizacji inwestycji,
    - nadzór podczas wykonawstwa,
    - odbiór w imieniu klienta wykonanych prac.


Analiza ofert i taryf dostawców energii elektrycznej

    - analiza profilu zużycia energii elektrycznej przez klienta,
    - analiza ofert i nowych produktów dotyczących energii elektrycznej,
    - ocena oferty lub taryfy i porównanie jej parametrów z profilem zużycia energii
      elektrycznej przez klienta,
    - dobranie najlepszej taryfy i oferty na dostawę energii elektrycznej,
    - oszacowanie korzyści z ich zastosowania dla ustalonego profilu zużycia klienta
       i stosowanych urządzeń,
    - negocjacje w imieniu klienta warunków umowy.